Share hình nền tướng Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh

Share hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh

Bancodegiare share bộ tuyển tập top những hình nền tướng Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh cho máy tính và laptop full hd miễn phí. Nhà khoa học Yordle lỗi lạc nhưng lập dị, Giáo sư Cecil B. Heimerdinger là một trong những nhà phát minh sáng tạo và uy tin nhất Piltover từng biết tới. Miệt mài với công việc đến mức ám ảnh, ông thích thú trả lời những câu hỏi khó khăn nhất vũ trụ. Dù các lý thuyết của ông có lúc không ai hiểu nổi, Heimerdinger đã chế tạo ra một số cỗ máy kỳ diệu—chưa nói là nguy hiểm chết người—nhất Piltover, và không ngừng khiến chúng đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Xem thêm: Share hình nền tướng Hecarim – Bóng Ma Chiến Tranh trong liên minh

Dưới đây là hình nền tướng Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh huyền thoại – LOL:

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 1

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 2

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 3

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 4

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 5

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 6

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 7

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 8

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 9

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 10

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 11

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 12

hình nền tướng Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc trong liên minh số 13

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *