Share hình nền tướng Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh

Share hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh

Bancodegiare share bộ tuyển tập top những hình nền tướng Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh cho máy tính và laptop full hd miễn phí. Fiddlesticks là một con bù nhìn sống ma quái lẩn khuất trong bóng đêm, mang theo lưỡi hái rình rập những kẻ bất cẩn. Từng là một con người cô độc bị kết tội gây ra nạn đói cho cả làng, ông bị trói lại và bỏ đói đến chết trên chính cánh đồng cằn cỗi của mình. Được hồi sinh bởi lũ quạ ăn xác, Fiddlesticks thích thú khủng bố nạn nhân trước khi tước đi sinh mạng họ giữa một cơn lốc lông vũ và mỏ chim đẫm máu.

Xem thêm: Share hình nền tướng Ezreal – Nhà Thám Hiểm trong liên minh

Dưới đây là hình nền tướng Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh:

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 1

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 2

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 3

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 4

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 5

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 6

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 7

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 8

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 9

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 10

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 11

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 12

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 13

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 14

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 15

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 16

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 17

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 18

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 19

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 20

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 21

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 22

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 23

hình nền tướng Fiddlesticks - Sứ Giả Địa Ngục trong liên minh số 24

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *